Me three!


Joe

'05 R1200RT 109K miles, takes me down the highway.
'13 KTM 690 Enduro R 22K miles takes me through the woods.