Sounds good. Think I'll take 10 to the Scotland ferry.


-Scott
Chesapeake Va.